ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό για την φυσική, την χημεία, τη βιολογία και τη γεωγραφία. Τη συλλογή αυτού του υλικού πραγματοποίησε το ΕΚΦΕ Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Υλικό για το Γυμνάσιο

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OskSk5s61CXLPa0sG4F8BBJyO1JGJcQ/edit#gid=644187641